Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Αρχεία: Case

Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – συγγενική σχέση

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Α18322/2023   Αντικείμενο Υπόθεσης: Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – μη αναγραφή εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού – ύπαρξη συγγενικής σχέσης με φερόμενο εργαζόμενο – ασυμβίβαστο δημοσίου υπαλλήλου. Σύντομο Ιστορικό: Ατομική επιχείρηση οικογενειακού χαρακτήρα εντός Αττικής, με αντικείμενο την εστίαση, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να προσφύγουμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου για

Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – σύμβαση γνήσιου δανεισμού εργασίας

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 512/2023 Αντικείμενο Υπόθεσης: Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – μη αναγραφή εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού – σύμβαση γνήσιου δανεισμού εργασίας – πλαστά στοιχεία εργαζομένου. Σύντομο Ιστορικό: Επιχείρηση με αντικείμενο την εστίαση στη Χώρα της Μυκόνου, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να προσφύγουμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση των επιβληθέντων

Προστασία μητρότητας – έγκυος

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2125/2014   Αντικείμενο υπόθεσης: Σύμβαση εργασίας – Άκυρη καταγγελία – Προστασία Μητρότητας – Έγκυος Σύντομο Ιστορικό: Εργαζόμενη που απασχολούταν ως υπάλληλος τουριστικού γραφείου σε εταιρεία που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να τη συνδράμουμε, ώστε να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της. Πλέον συγκεκριμένα,

Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου – εις ολόκληρον ευθύνη εργοδοτών

Σύντομο Ιστορικό: Ανώνυμη εταιρεία – εργοδότρια, δραστηριοποιούμενη στο χώρο των τεχνικών βιομηχανικών έργων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να αντικρούσουμε αγωγή που κατέθεσε τέως εργαζόμενη σε βάρος της, αλλά και σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου και κυρίαρχου μετόχου της αυτοτελώς, με την οποία ζητούσε όπως από κοινού καταδικαστούν να της καταβάλουν

Παράλειψη προαγωγής – Ηθική βλάβη

Σύντομο Ιστορικό: Υψηλόβαθμό διευθυντικό στέλεχος Τραπέζης – εργαζόμενη, η οποία παραλείφθηκε από δύο συναπτές προαγωγικές κρίσεις για το βαθμό του Υποδιευθυντή, παρά το γεγονός ότι υπερείχε καταφανώς από τους προαχθέντες συναδέλφους της σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προσήλθε στο δικηγορικό μας γραφείο αιτούμενη τη συνδρομή μας αναφορικά με την αντιμετώπιση της καταχρηστικής άσκησης του διευθυντικού

Οφειλή δεδουλευμένων μισθών – Δώρων εορτών – Εικονική σύμβαση

Εφετείο Αθηνών 306/2021   Αντικείμενο Υπόθεσης: Δεδουλευμένες αποδοχές – Δώρα εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα – Επίδομα αδείας – Εικονική σύμβαση εργασίας Σύντομο Ιστορικό: Εργαζόμενη σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία – πρατήριο καυσίμων απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να διεκδικήσει τις μη καταβληθείσες συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές της, τα δώρα εορτών της, Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και

Συγγένεια / σχέση α΄ βαθμού – αποχή από την εργασία & οικειοθελής αποχώρηση

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 115/2020   Σύντομο Ιστορικό: Εργαζόμενη – δημοσιογράφος/στυλίστρια, απασχολούμενη σε ευρείας κυκλοφορίας περιοδικό μόδας, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο για την παροχή νομικών συμβουλών, κατόπιν εξωδίκου των υπευθύνων του περιοδικού, με το οποίο η εργαζόμενη προσχηματικώς καλούνταν να δικαιολογήσει τη δήθεν τρίμηνη αδικαιολόγητη αποχή της από την εργασία της. Κατόπιν ανταλλαγής εξωδίκων μεταξύ

Καταγγελία σύμβασης εργασίας – Αναιτιολόγητη απόλυση

Εφετείο Αθηνών 4663/2022   Αντικείμενο Υπόθεσης: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου – Αναιτιολόγητη καταγγελία – Άρθρο 24 Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη – Άρθρο 30 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύντομο Ιστορικό: Διευθυντικό στέλεχος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας άσκησε σε βάρος της αγωγή, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ήταν άκυρη:

Εξαναγκασμός σε παραίτηση – Απειλή – Υπεξαίρεση – Ηθική βλάβη

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 517/2018 Αντικείμενο Υπόθεσης: Οικειοθελής αποχώρηση – εξαναγκασμός σε παραίτηση – ακυρώσιμη δήλωση – απειλή – υπεξαίρεση – επιφύλαξη – καταγγελία σύμβασης – αποζημίωση απόλυσης – ηθική βλάβη Σύντομο Ιστορικό: Πολυεθνική εταιρεία πωλήσεως ενδυμάτων, διατηρούσα πλήθος καταστημάτων ανά την Ελλάδα, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να την υπερασπιστούμε σε εγερθείσα σε βάρος

Υπερεργασία – Υπερωρία – Απόλυση – Προθεσμία – Ηθική βλάβη

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 3578/2016   Αντικείμενο Υπόθεσης: Υπερεργασία – Υπερωρία – Άκυρη καταγγελία – Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία – Μισθοί υπερημερίας – Ηθική βλάβη Σύντομο Ιστορικό: Ανώνυμη εταιρία ενδύσεως και υποδήσεως, η οποία διατηρεί πλήθος καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να την εκπροσωπήσει προς αντίκρουση εγερθείσης αγωγής σε βάρος

Πρόσφατες Αποφάσεις