Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Υποθέσεις

Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – σύμβαση γνήσιου δανεισμού εργασίας

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 512/2023


Αντικείμενο Υπόθεσης:

Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – μη αναγραφή εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού – σύμβαση γνήσιου δανεισμού εργασίας – πλαστά στοιχεία εργαζομένου.

Σύντομο Ιστορικό:

Επιχείρηση με αντικείμενο την εστίαση στη Χώρα της Μυκόνου, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να προσφύγουμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση των επιβληθέντων σε αυτήν προστίμων, συνολικού ύψους 31.500,00 ευρώ (10.500,00 ευρώ το κάθε πρόστιμο), για αδήλωτη εργασία και μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού τριών εργαζομένων.

Διατακτικό Απόφασης:

Με την εν θέματι απόφαση το Δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την προσφυγή μας, ακυρώνοντας τις δύο εκ των τριών πράξεων επιβολής προστίμου, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 21.000,00 ευρώ. Ειδικότερα, δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας, ότι οι δύο από τους τρεις εργαζομένους απασχολούνταν στην επιχείρηση βάσει συμβάσεως γνησίου δανεισμού εργασίας και εξ αυτού του λόγου, η επιχείρηση δεν όφειλε να τους έχει αναγεγραμμένους στον πίνακα προσωπικού της. Υπόχρεη για την καταβολή μισθών, επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών κρίθηκε, δηλαδή, ότι ήταν η δανείστρια εταιρεία. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η εντολέας μας δεν είχε υποχρέωση να τους καταχωρεί στον πίνακα προσωπικού της, καθώς αυτό αποτελούσε καθήκον της παραχωρούσας επιχείρησης, το Δικαστήριο ορθώς έκρινε νομικά πλημμελείς τις πράξεις επιβολής προστίμων, ακυρώνοντάς τες. Αναφορικά με το έτερο σκέλος της υπόθεσης, το Δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς της επιχείρησης, ότι ο εργαζόμενος εμφανιζόταν με πλαστά στοιχεία, τα οποία είχε προσκομίσει ήδη από την πρόσληψή του και συγκεκριμένα με διαβατήριο και άδεια εργασίας, όπου αναγραφόταν διαφορετικό όνομα από το πραγματικό του. Τέλος, το Δικαστήριο διέταξε την επιστροφή υπέρ ημών παραβόλου ύψους 70,00 ευρώ, ενώ συμψήφισε και τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Πρόσφατες Αποφάσεις