Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Υποθέσεις

Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – συγγενική σχέση

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Α18322/2023

 

Αντικείμενο Υπόθεσης:

Πρόστιμο για αδήλωτη εργασία – μη αναγραφή εργαζομένου σε πίνακα προσωπικού – ύπαρξη συγγενικής σχέσης με φερόμενο εργαζόμενο – ασυμβίβαστο δημοσίου υπαλλήλου.

Σύντομο Ιστορικό:

Ατομική επιχείρηση οικογενειακού χαρακτήρα εντός Αττικής, με αντικείμενο την εστίαση, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να προσφύγουμε κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση του επιβληθέντος σε αυτήν προστίμου, ύψους 10.500,00 ευρώ, για αδήλωτη εργασία και μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού ενός φερόμενου ως εργαζομένου της εταιρείας μας, o οποίος ήταν μόνιμος δημόσιος Υπάλληλος.

Διατακτικό Απόφασης:

Με την εν θέματι απόφαση το Δικαστήριο δέχθηκε την προσφυγή μας, ακυρώνοντας την πράξη επιβολής προστίμου, η οποία αντιστοιχούσε σε 10.500,00 ευρώ. Ειδικότερα, δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας, ότι ο φερόμενος εργαζόμενος δεν απασχολείτο στην επιχείρηση, καθώς ήταν μόνιμος δημόσιος υπάλληλος σε Νοσοκομείο της Αττικής, όπως προέκυπτε και από προσκομιζόμενη βεβαίωση του εν λόγω Νοσοκομείου και τυχόν παράλληλη εργασία του στον ιδιωτικό τομέα θα συνιστούσε βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του. Επιπλέον, το Δικαστήριο δέχθηκε την ύπαρξη συγγενικής σχέσης του υποτιθέμενου εργαζόμενου με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία δικαιολογούσε και την επίσκεψη στο κατάστημα του τελευταίου. Εξάλλου, αξίζει να επισημανθεί ότι ο έλεγχος έγινε το Μ. Σάββατο, μεσούσης της πανδημίας Covid – 19, οπότε και είχε επιβληθεί περιορισμός στην κυκλοφορία των πολιτών δίχως προηγούμενη χορήγηση ειδικής άδειας. Ο φερόμενος εργαζόμενος, όμως, διέθετε τέτοιου είδους άδεια από το Νοσοκομείο, όπου εργαζόταν, και η επίσκεψή του στο κατάστημα – το οποίο εκείνη την ημέρα λειτουργούσε μόνο για το ψήσιμο αμνοεριφίων, σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα υγειονομικά μέτρα – είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές οικογενειακώς επ’ αφορμή των εορτών και ύστερα από πολλές μέρες εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

 

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Πρόσφατες Αποφάσεις