Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Υποθέσεις

Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου – εις ολόκληρον ευθύνη εργοδοτών

Σύντομο Ιστορικό:

Ανώνυμη εταιρεία – εργοδότρια, δραστηριοποιούμενη στο χώρο των τεχνικών βιομηχανικών έργων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, απευθύνθηκε στο δικηγορικό μας γραφείο, προκειμένου να αντικρούσουμε αγωγή που κατέθεσε τέως εργαζόμενη σε βάρος της, αλλά και σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου και κυρίαρχου μετόχου της αυτοτελώς, με την οποία ζητούσε όπως από κοινού καταδικαστούν να της καταβάλουν το συνολικό ποσό των 106.200,00 € για δεδουλευμένες αποδοχές, δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα και αποδοχές αδείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Διατακτικό Απόφασης:

Με την εν θέματι απόφαση το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αγωγή της εργαζόμενης ήταν αόριστη και την απέρριψε ως ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης. Ειδικότερα, το Δικαστήριο, υιοθέτησε τον ισχυρισμό μας ότι στην αγωγή της εργαζόμενης δεν μνημονεύονταν τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τη θεμελίωση αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης μεταξύ εταιρείας – εργοδότριας και νομίμου εκπροσώπου – κυρίαρχου μετόχου αυτής στο πλαίσιο άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, αφού η εργαζόμενη δεν εξέθετε κρίσιμα πραγματικά περιστατικά που να καταδεικνύουν ότι οι πράξεις της εταιρείας ήταν στην πραγματικότητα πράξεις του νομίμου εκπροσώπου – κυρίαρχου μετόχου ή αντιστρόφως ότι οι πράξεις του νομίμου εκπροσώπου – κυρίαρχου μετόχου συνέχονταν με την εταιρεία, από την οποία αθέμιτα επιχειρούνταν να αποκοπούν, όπως λ.χ. σύγχυση μεταξύ της ατομικής περιουσίας νομίμου εκπροσώπου και της εταιρικής περιουσίας, ανεπαρκής χρηματοδότηση της εταιρείας από το νόμιμο εκπρόσωπο σε σχέση με το παρελθόν, διάγνωση πρόθεσης πρόκλησης ζημίας σε τρίτους δανειστές από την εταιρεία με σκοπό την αποφυγή της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων λόγω της υποκεφαλαιοδότησης κ.ο.κ., δεχόμενο ορθά ότι δεν λειτουργούν αθέμιτα οι διάφοροι επιχειρηματίες που επιλέγουν κάποιον τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας, για να θωρακίσουν με τα πλεονεκτήματα, που αυτός προσφέρει, την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, γι’ αυτό και δεν δικαιολογείται η ταύτιση τους με την εταιρεία και η μεταφορά έτσι στους ίδιους της ευθύνης που βαρύνει το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Εξάλλου, απέρριψε τον ισχυρισμό της εργαζόμενης περί συνεργοδοσίας μεταξύ εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου κυρίαρχου μετόχου, δεχόμενο τον ισχυρισμό μας ότι το αγωγικό δικόγραφο εμπεριείχε πλήθος αντιφατικών ισχυρισμών αναφορικά με το πρόσωπο του πραγματικού εργοδότη της.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Πρόσφατες Αποφάσεις