Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Εργατικό Ατύχημα

Εργατικό Ατύχημα

 

Στο Δικηγορικό μας γραφείο ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη διαδικασία διεκδίκησης αξιώσεων από εργατικά ατυχήματα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία:

  • Διεξοδική συζήτηση/επικοινωνία με τον παθόντα για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τη λήψη σχετικής εξουσιοδότησης προς το Γραφείο μας.
  • Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό της υπόθεσης έναντι των Δημοσίων Αρχών με ενέργειες όπως: η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, η παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης από το ΚΕ.ΠΕ.Κ ή/και από τα προανακριτικά όργανα.
  • Διερευνούμε, όποτε απαιτείται, την ανάγκη συνεργασίας του Γραφείου μας με εξειδικευμένους πραγματογνώμονες διαφορετικών κλάδων ή/και ειδικοτήτων, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
  • Ερευνούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα περιουσιακά στοιχεία του αντιδίκου, ώστε να επιτευχθεί η τελική οικονομική ικανοποίηση του εντολέα.
  • Διαχειριζόμαστε την υπόθεση σε κάθε της στάδιο, εξωδικαστικό ή δικαστικό, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον εντολέα.

Οι ανωτέρω ενέργειες κρίνονται για το Γραφείο μας καθοριστικές για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του παθόντος εργαζομένου και την εν γένει πορεία της υπόθεσής του.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.