Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: συμβάσεις

Νέος Εργασιακός Νόμος: Τι ισχύει με τις συμβάσεις κατά παραγγελία ή συμβάσεις μηδενικών ωρών;

Στις 27-9-2023 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Εργασιακός Νόμος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό 5053/2023 και με τίτλο «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Πότε μετατρέπονται σε αορίστου

Το ζήτημα των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου αποτελεί μια προσπάθεια καταστρατήγησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τον εργοδότη. Κατά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος περιβάλλεται από μια σειρά προστατευτικών διατάξεων, είτε αυτές αφορούν στην αποζημίωση λόγω της απόλυσης, είτε σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθενται περιορισμοί στην

Πρόσφατα Άρθρα