Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Αρθρογραφία

Νέες ρυθμίσεις για τους Διευθύνοντες Υπαλλήλους/Στελέχη

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Με την υπ’ αριθ. 113169/23 (29-12-2023) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, τροποποιήθηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τεκμαίρεται μαχητά ότι ένας εργαζόμενος ανήκει στην κατηγορία των προσώπων «διεύθυνσης κι εμπιστοσύνης» («διευθύνοντες υπάλληλοι»).

Ειδικότερα, μέχρι πρότινος, τύγχανε εφαρμογής η Υπουργική Απόφαση 90972/15.11.2021 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 79§5 εδ. στ’ του Ν. 4808/2021), η οποία δημιουργούσε τεκμήριο υπέρ της ιδιότητας διευθυντικού υπαλλήλου, όταν στο πρόσωπο του εργαζομένου συνέτρεχαν οι εξής προϋποθέσεις (διαζευκτικά και όχι σωρευτικά):

Α. α. Ασκούσε διευθυντικό δικαίωμα έναντι των λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή β. Εκπροσωπούσε και δέσμευε την επιχείρηση προς τρίτους, ή γ. Μετείχε στο διοικητικό συμβούλιο ή σε αντίστοιχο όργανο διοίκησης του εργοδότη, ή δ. Ήταν μέτοχος ή εταίρος με ποσοστό άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη, ή

Β. Προΐστατο Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών της εργοδοτικής επιχείρησης, που προσδιορίζονταν στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση του εμπιστευόταν την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και αμειβόταν με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονταν του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, ή

Γ. Αμειβόταν με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονταν του οκταπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού. Με την υπ’ αριθ. 113169/23 Υ.Α. αντικαθίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, και πλέον ως διευθύνοντες υπάλληλοι θεωρούνται πρόσωπα τα οποία: Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, ή β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, ή

Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Συμπερασματικά, με τη νέα υπουργική απόφαση μειώθηκε (αισθητά) το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τόσο στην κατηγορία Β΄ (πλέον στο τετραπλάσιο του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, έναντι του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα) όσο και στην κατηγορία Γ΄ (πλέον στο εξαπλάσιο του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, έναντι του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα), με αποτέλεσμα το εν λόγω μαχητό τεκμήριο να λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων όλο και περισσότερων εργαζομένων. Η έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων έχει προσδιοριστεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για την 1η-3-2024.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Prev post
Επίδομα γάμου: Σήμερα ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται;
24 Ιανουαρίου, 2024

Πρόσφατα Άρθρα