Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: στελεχών

Η βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών (Οδηγία 2381/2022)

Η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης ήδη από την ίδρυσή της. Το άρθρο 153 ΣΛΕΕ επιτρέπει στην Ένωση να δρα στον ευρύτερο τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση

Η συνδικαλιστική ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 23§1 αξιώνει την αποχή του κράτους από κάθε ενέργεια που δύναται να παρεμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση και παράλληλα, καθιερώνει την υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για τη διασφάλισή της.

Πρόσφατα Άρθρα