Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ψηφιακοί νομάδες

Ψηφιακοί Νομάδες: Νέος νόμος 5038/2023 με ισχύ από 1-1-2024

Αναμφίβολα, η τηλεργασία και η εξ αποστάσεως εργασία, αποτελούν έννοιες γνωστές εδώ και δεκαετίες, ωστόσο, μετά την πανδημία του covid – 19, έλαβαν εντελώς νέες διαστάσεις. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καθεστώς τηλεργασίας, μέτρο το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα, καθώς δεν είναι λίγοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι

Πρόσφατα Άρθρα