Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: προστασία

Η προστασία της μητρότητας στην εργασία

Η μητρότητα συνιστά ένα κορυφαίο δικαίωμα, το οποίο απολαμβάνει τόσο διεθνούς, όσο και ευρωπαϊκής προστασίας. Στην πράξη, ωστόσο, η αγορά εργασίας θέτει τις γυναίκες που αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα παιδί αντιμέτωπες με το διχαστικό δίλημμα ανάμεσα σε οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, με αποτέλεσμα συχνά να περιθωριοποιούνται επαγγελματικά.

Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση

Η συνδικαλιστική ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 23§1 αξιώνει την αποχή του κράτους από κάθε ενέργεια που δύναται να παρεμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση και παράλληλα, καθιερώνει την υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για τη διασφάλισή της.

Πρόσφατα Άρθρα