Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: μητρότητας

Η προστασία της μητρότητας στην εργασία

Η μητρότητα συνιστά ένα κορυφαίο δικαίωμα, το οποίο απολαμβάνει τόσο διεθνούς, όσο και ευρωπαϊκής προστασίας. Στην πράξη, ωστόσο, η αγορά εργασίας θέτει τις γυναίκες που αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα παιδί αντιμέτωπες με το διχαστικό δίλημμα ανάμεσα σε οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, με αποτέλεσμα συχνά να περιθωριοποιούνται επαγγελματικά.

Πρόσφατα Άρθρα