Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εργαζομενου

Αλλαγή ειδικότητας εργαζομένου: Έχει ο εργοδότης υποχρέωση γνωστοποίησης στο ΕΡΓΑΝΗ;

Η υποχρέωση του εργοδότη για γνωστοποίηση όλων των στοιχείων της εργασιακής σχέσης κάθε εργαζομένου στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ συνιστά μια σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Η απασχόληση εργαζομένου σε περισσότερες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Ένας όμιλος επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση και οργάνωση κεφαλαίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υφίστανται μεν περισσότερα αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αλλά να τελούν υπό τον έλεγχο μιας δεσπόζουσας εταιρίας και να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο.

Παράλληλη απασχόληση εργαζομένου σε διαφορετικούς εργοδότες

Σ’ ένα σύγχρονο, περισσότερο επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, παρατηρείται μια μεταβολή από την τυπική μορφή της εξαρτημένης εργασίας σε άλλες, ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Άρνηση εργαζόμενου να προβεί σε διαγνωστικό έλεγχο κατά του κορωνοϊού (ΜονΠρΘεσ 10424/2022)

Στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ένα από τα κρισιμότερα μέτρα ανάσχεσης της μετάδοσης του ιού αποτέλεσε η εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων από τους εργαζόμενους, στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης πιθανών ασυμπτωματικών φορέων. Η υποχρέωση αυτή των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι επωμίζονταν το κόστος της εκτέλεσής τους, προκάλεσε αντιδράσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε άρνησή

Η επίσχεση εργασίας ως δικαίωμα του εργαζομένου

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, την κύρια υποχρέωση του εργοδότη συνιστά ασφαλώς η καταβολή του μισθού. Αυτή, τελεί σε ευθεία ανταλλακτική σχέση με την παροχή της εργασίας από τον εργαζόμενο, ο οποίος διαθέτοντας την εργασιακή του δύναμη και δρώντας υπό τον έλεγχο και τις εντολές του εργοδότη, αναμένει αντίστοιχη αντιπαροχή.

Πρόσφατα Άρθρα