Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εργατολόγος

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για εργατικά ατυχήματα

Με την εγκύκλιο 441915/07.09.2023, η Επιθεώρηση Εργασίας παράσχει οδηγίες για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων από τους αρμόδιους επιθεωρητές εργασίας, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους προς όφελος της δράσης πρόληψής τους και την εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Νέες ρυθμίσεις για τους Διευθύνοντες Υπαλλήλους/Στελέχη

Με την υπ’ αριθ. 113169/23 (29-12-2023) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, τροποποιήθηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τεκμαίρεται μαχητά ότι ένας εργαζόμενος ανήκει στην κατηγορία των προσώπων «διεύθυνσης κι εμπιστοσύνης» («διευθύνοντες υπάλληλοι»).

Η ρύθμιση της δοκιμαστικής περιόδου μετά τον νέο εργασιακό νόμο

Η προστασία που παρέχει η εργατική νομοθεσία έναντι της απόλυσης στον εργαζόμενο συνιστά μια ιδιαίτερα κρίσιμη πτυχή της λειτουργίας της. Μέσω αυτής, τίθενται περιορισμοί στο δικαίωμα άσκησής της από τον εργοδότη ή αξιώνονται περισσότερες διατυπώσεις, ώστε αυτή να είναι νόμιμη, όπως είναι η προειδοποίηση του εργαζομένου και η καταβολή αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται.

Παράλληλη απασχόληση εργαζομένου σε διαφορετικούς εργοδότες

Σ’ ένα σύγχρονο, περισσότερο επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, παρατηρείται μια μεταβολή από την τυπική μορφή της εξαρτημένης εργασίας σε άλλες, ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Διατακτικές σίτισης & ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν. 5006/2022.

Οι διατακτικές σίτισης αποτελούν μια πάγια πρακτική πρόσθετων παροχών προς τους εργαζόμενους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους. Κατ’ ουσία πρόκειται για κουπόνια (vouchers), τα οποία ο εργαζόμενος δύναται να εξαργυρώσει σε μια πληθώρα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, κυρίως για την αγορά ειδών διατροφής.

Εργατικό Ατύχημα

Μία έννοια που έχει απασχολήσει ποικιλοτρόπως τον χώρο του εργατικού δικαίου είναι η έννοια του εργατικού ατυχήματος ή αλλιώς επαγγελματικής ασθένειας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 551/1915 εργατικό ατύχημα θεωρείται ο θάνατος ή η πέραν των τεσσάρων ημερών ανικανότητα προς παροχή εργασίας ενός μισθωτού (υπάλληλου ή εργάτη), ο οποίος συνδέεται με τον

Πρόσφατα Άρθρα