Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: δικαίωμα

Η επίσχεση εργασίας ως δικαίωμα του εργαζομένου

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, την κύρια υποχρέωση του εργοδότη συνιστά ασφαλώς η καταβολή του μισθού. Αυτή, τελεί σε ευθεία ανταλλακτική σχέση με την παροχή της εργασίας από τον εργαζόμενο, ο οποίος διαθέτοντας την εργασιακή του δύναμη και δρώντας υπό τον έλεγχο και τις εντολές του εργοδότη, αναμένει αντίστοιχη αντιπαροχή.

Πρόσφατα Άρθρα