Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Αρθρογραφία

Εκλογές – Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι;

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


 

Εισαγωγή

Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αποτελεί το σημαντικότερο δικαίωμα και συνάμα υποχρέωση των πολιτών, ύψιστη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Εμπόδιο στην καθολική συμμετοχή στην ανάδειξη των αντιπροσώπων μπορεί να θέσει η ανάγκη για μετακίνηση των εργαζομένων στον τόπο, όπου ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα, όταν αυτός διακρίνεται από τον τόπο, όπου ζουν και εργάζονται. Γι’ αυτό και ο νομοθέτης προβαίνει σε ρυθμιστικές ενέργειες, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα, χορηγώντας εκλογική άδεια, τόσο στους εργαζόμενους του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα

Η άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος χορηγείται στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ βάσει του άρθρου 106§3 του Π.Δ. 26/2012 και του άρθρου 50§1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Την Παρασκευή 28 Απριλίου εκδόθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/ 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καθορίζει τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησής της.

Ειδικότερα, η άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος εξαρτάται από την διανυόμενη απόσταση και θα χορηγηθεί ως εξής:

 • Για εργαζόμενους, για τους οποίους ΔΕΝ εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
 1. Όσοι εργαζόμενοι μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
 2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
 3. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, θα λάβουν άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον όμως κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς.
 4. Για όσους μετακινηθούν από και προς νησιά (εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση οδικώς), η διάρκεια της άδειας κρίνεται κατά περίπτωση, πάντως δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

 Για τους εργαζόμενους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία:

 1. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
 2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς.
 3. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά (από /προς τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση), εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

 Η χορηγούμενη εκλογική άδεια συνοδεύεται από αποδοχές και δε συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι εργαζόμενοι που θα κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας, οφείλουν κατά την επιστροφή τους να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία του φορέα, όπου υπηρετούν, βεβαίωση, από την οποία θα προκύπτει ρητά η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Ασφαλώς, την προηγούμενη και την επόμενη του Σαββατοκύριακου των εκλογών ημέρα (Παρασκευή και Δευτέρα αντίστοιχα), δε λειτουργούν τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, διότι πρέπει να προετοιμαστούν τα εκλογικά τμήματα.

Για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα

Για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα αναμένεται το προσεχές διάστημα η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με την ειδική άδεια απουσίας. Πάντως, δε θα υφίστανται τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού τους, σε σχέση με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε για τις εκλογές του 2019. Ειδικότερα, η Υπουργική Απόφαση καταλαμβάνει όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα καθώς και γενικώς, όσους υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα.

 • Για όσους εργάζονται με καθεστώς πενθήμερης απασχόλησης
 1. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, δε δικαιούνται άδειας.
 2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, δικαιούνται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
 3. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, δικαιούνται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
 4. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά (από /προς τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση), εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
 • Για όσους εργάζονται με καθεστώς εξαήμερης απασχόλησης
 1. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, δικαιούνται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας.
 2. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, δικαιούνται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
 3. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, δικαιούνται άδεια τριών εργάσιμων ημερών.
 4. Όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά (από /προς τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση), εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Τόσο στην πενθήμερη, όσο και στην εξαήμερη εργασία, αν η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (Κυριακή) είναι εργάσιμη για τον ενδιαφερόμενο, η ημέρα αυτή θεωρείται ημέρα ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχής, πέραν αυτών που ορίζονται παραπάνω. Ασφαλώς, όπως και στον Δημόσιο Τομέα, η χορηγούμενη εκλογική άδεια συνοδεύεται από αποδοχές και δε συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Prev post
Άρνηση εργαζόμενου να προβεί σε διαγνωστικό έλεγχο κατά του κορωνοϊού (ΜονΠρΘεσ 10424/2022)
20 Απριλίου, 2023
Next post
Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Πότε μετατρέπονται σε αορίστου
8 Μαΐου, 2023

Πρόσφατα Άρθρα