Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Αρθρογραφία

Τροποποιήσεις Ωραρίου Εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με τη νέα (28.12.2023) Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

Η τροποποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που εισήσχθη με τον ν. 5053/2023

Ήδη με τον πρόσφατο ν. 5053/2023, στο άρθρο 22, τροποποιήθηκε η διαδικασία καταχώρισης αλλαγής του ωραρίου και των υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες πλέον έχουν την επιλογή να μην καταχωρούν στο σύστημα τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Ο νόμος, δεν ρύθμισε πιο ειδικά το ζήτημα, αφήνοντας ένα κενό, το οποίο ήρθε να καλύψει η κατ’ εξουσιοδότησίν του εκδοθείσα υπ’ αριθ. 113169/2023 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τι διαφορετικό προβλέπει όμως η εν λόγω ΥΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 2Α παρ. Ε του Μέρους Γ’ της πρόσφατης ΥΑ, σε όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους. Χορηγείται, λοιπόν, μία εναλλακτική έναντι της εκ των προτέρων καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οποία με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι αποβλέπει στην ελάφρυνση των εργοδοτών από την υποχρεωτική προδήλωση του προγράμματος εργασίας.

Ποιες οι ενδεχόμενες συνέπειες της νέας ρύθμισης;

Βάσει της διάταξης, λοιπόν, ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να μην αναρτά από πριν τυχόν μεταβολές των ωραρίων ή υπερωρίες. Ως προς την υπερεργασία, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε υποχρέωση δήλωσής της στο ΕΡΓΑΝΗ από τον εργοδότη. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι, κύριος σκοπός του άρθρου μοιάζει να είναι -όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου- η μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα της ψηφιακής κάρτας, η πραγματικότητα μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική.

Ενώ, δηλαδή, η διάταξη επιδιώκει να καλύψει το ενδεχόμενο αδυναμίας υποβολής έκτακτων μεταβολών των ωραρίων των εργαζομένων ή υπερωριών, στην πράξη, κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει σημαντικότερα προβλήματα στον εργοδότη σε περίπτωση ύπαρξης αναντιστοιχίας απολογιστικώς δηλωμένων ωραρίων με σημάνσεις κάρτας. Προς τούτο επισημαίνεται δε ότι η νέα ρύθμιση επιβάλλει το υψηλότατο πρόστιμο των 10.500 ευρώ για κάθε εργαζόμενο του οποίου η αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή του απασχόληση δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας του.

Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης βάσει της ΥΑ;

Δεδομένου ότι η απολογιστική δήλωση θα γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, ο εργοδότης θα πρέπει, έως τότε, να προσαρμόζει τις μεταβολές των ωραρίων των εργαζομένων, βάσει των πραγματικών σημάνσεων της ψηφιακής κάρτας, όπως επίσης και τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εργοδότης, δε θα κινδυνεύει να δεχτεί κυρώσεις σε περίπτωση που το αρχικό δηλωμένο ωράριο των εργαζομένων δεν θα ταιριάζει με τις σημάνσεις της κάρτας, ούτε και θα υποχρεούται να προδηλώνει κάθε υπερωρία ή έκτακτη πρόσθετη απασχόληση τις οποίες θα ήταν ίσως αδύνατον να προβλέψει εκ των προτέρων.

Τελικές παρατηρήσεις

Η διάταξη με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 600€ για κάθε πλήρως απασχολούμενο και 2.000€ για κάθε μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενο σε περίπτωση που βρεθεί εκτός δηλωμένου ωραρίου, εξακολουθεί μεν να υφίσταται, καθίσταται όμως ανεφάρμοστη στην περίπτωση που ο εργοδότης επιλέξει να κάνει απολογιστική δήλωση σύμφωνα με την νέα δυνατότητα που του παρέχεται.

Κρίσιμο επίσης είναι να τονιστεί ότι στην περίπτωση επιλογής της μεθόδου της απολογιστικής δήλωσης, θα πρέπει να δίνεται προσοχή να υπάρχει αντιστοιχία με τα χτυπήματα της κάρτας, καθώς σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, ο εργοδότης είναι πιθανό να δεχθεί πρόστιμο ύψους 10.500€ αν προκύψει κάποια αναντιστοιχία.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ο διαχειριστής του γραφείου μας κ. Γραμμένος Ευστάθιος θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί σας ώστε να λάβει ένα συνοπτικό ιστορικό της υπόθεσής σας και να προγραμματίσει μαζί σας συνάντηση είτε δια ζώσης στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγράψουμε το πλήρες ιστορικό της υπόθεσής σας και θα λάβουμε τα διαθέσιμα έγγραφα που έχετε στην κατοχή σας.

Prev post
Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι & εργοδότες
5 Δεκεμβρίου, 2023
Next post
Οι εγκύκλιοι 4/2017 και 17/2017 του ΕΦΚΑ για την ασφάλιση μελών ΔΣ εταιριών και συνεταιρισμών καθώς και των προσώπων που υποχρεούνται σε έκδοση Δ.Π.Υ.
12 Ιανουαρίου, 2024

Πρόσφατα Άρθρα