Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: σύμβαση εργασίας

Ρήτρα επιστροφής δαπανών εκπαίδευσης στη σύμβαση εργασίας

Είναι σύνηθες σήμερα ένας εργοδότης να μεριμνά με δική του οικονομική επιβάρυνση για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων του, νέων και παλαιότερων. Μια τέτοια κίνηση αποσκοπεί ασφαλώς στη μετέπειτα αξιοποίηση της αποκτημένης τεχνογνωσίας, προς όφελος της επιχείρησης.

Πρόσφατα Άρθρα