Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ρύθμιση

Η ρύθμιση της δοκιμαστικής περιόδου μετά τον νέο εργασιακό νόμο

Η προστασία που παρέχει η εργατική νομοθεσία έναντι της απόλυσης στον εργαζόμενο συνιστά μια ιδιαίτερα κρίσιμη πτυχή της λειτουργίας της. Μέσω αυτής, τίθενται περιορισμοί στο δικαίωμα άσκησής της από τον εργοδότη ή αξιώνονται περισσότερες διατυπώσεις, ώστε αυτή να είναι νόμιμη, όπως είναι η προειδοποίηση του εργαζομένου και η καταβολή αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται.

Διατακτικές σίτισης & ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν. 5006/2022.

Οι διατακτικές σίτισης αποτελούν μια πάγια πρακτική πρόσθετων παροχών προς τους εργαζόμενους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους. Κατ’ ουσία πρόκειται για κουπόνια (vouchers), τα οποία ο εργαζόμενος δύναται να εξαργυρώσει σε μια πληθώρα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, κυρίως για την αγορά ειδών διατροφής.

Η νέα ρύθμιση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας – Χρήσιμες διαδικαστικές διευκρινίσεις

Η υπέρβαση του συμβατικά καθορισμένου ωραρίου απασχόλησης συνιστά μια κρίσιμη πτυχή του εργατικού δικαίου, ιδωμένη τόσο από τη σκοπιά της υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου, όσο και από αυτή της αμοιβής που επιβάλλεται να λάβει ο εργαζόμενος για την παροχή της εργασίας του κατά το διάστημα αυτό.

Πρόσφατα Άρθρα