Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: προσωπικά δεδομένα

Εγκύκλιος για αθέμιτες πρακτικές εργοδοτών κατά τη χρήση της τεχνολογίας & προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

Πολλές φορές, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον εργοδότη συνεπάγεται παραβίαση των προστατευτικών των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων διατάξεων, επί τη βάση της προσβολής του πληροφοριακού τους αυτοπροσδιορισμού.

Πρόσφατα Άρθρα