Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: παρενόχληση

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα φαινόμενο που απασχολεί πλήθος εννόμων τάξεων, ανεξαρτήτως του νομικού συστήματος που τις διέπει. Επισημαίνεται ότι μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα στην Ελλάδα δεν είχε υιοθετηθεί ειδικό νομοθετικό πλαίσιο περί αναγνωρίσεως της σεξουαλικής παρενόχλησης ως μορφή διακριτικής μεταχείρισης.

Πρόσφατα Άρθρα