Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: παρακολούθηση

Η παρακολούθηση εργαζομένων στο χώρο εργασίας

Η διαδεδομένη χρήση των μέσων τεχνολογίας έχει μοιραία παρεισφρήσει και στις εργασιακές σχέσεις. Μια από αυτές αποτελεί και η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησής τους από πλευράς εργοδότη, γεγονός που έχει εγείρει δικαιολογημένες αντιδράσεις, λόγω των ανακυπτόντων ζητημάτων νομιμότητας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Πρόσφατα Άρθρα