Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: νέα ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση της τηλεργασίας υπό το Ν. 4808/2021

Η τηλεργασία συνιστά μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης, η οποία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και του γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική και αποτέλεσε την ενδεδειγμένη λύση στο κρίσιμο ζήτημα της παροχής εργασίας, με ταυτόχρονη επίτευξη της απαιτούμενης κοινωνικής απομόνωσης.

Πρόσφατα Άρθρα