Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: Ν. 4808/2021

Πολιτικές για τη βία και την απασχόληση στην εργασία μετά τον Ν. 4808/2021

Η βία και η παρενόχληση στο χώρο της εργασίας δύνανται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πρόσβαση, παραμονή και ανέλιξη των εργαζομένων, συνιστώντας ζημιογόνο της παραγωγικότητάς τους παράγοντα.

Η νέα ρύθμιση της τηλεργασίας υπό το Ν. 4808/2021

Η τηλεργασία συνιστά μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης, η οποία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και του γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική και αποτέλεσε την ενδεδειγμένη λύση στο κρίσιμο ζήτημα της παροχής εργασίας, με ταυτόχρονη επίτευξη της απαιτούμενης κοινωνικής απομόνωσης.

Πρόσφατα Άρθρα