Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: κυρώσεις

Κυρώσεις σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας αναψυχής

Με το άρθρο 61 του ν.4808/2021, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 4 του α.ν. 539/1945, προβλέφθηκε ότι καταληκτική ημερομηνία εξάντλησης της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος είναι η 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, ενώ με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς η άδεια έπρεπε να χορηγείται έως το τέλος εκάστου έτους.

Οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων – Η νέα υπουργική απόφαση

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησε σε νέα Υπουργική Απόφαση Φ450/89969/22-3-2023, με την οποία καθορίζονται τα πρόστιμα που οφείλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στις ώρες οδήγησης, ανάπαυσης, αλλά και διαλειμμάτων των εργαζομένων σε οδικές μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων.

Πρόσφατα Άρθρα