Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: γνωρίζουν

Δώρο Πάσχα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και εργοδότες

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Πάσχα. Μολονότι παρήχετο αδιάλειπτα σε όλους τους εργαζόμενους, τούτο έπαυσε να ισχύει για τους εργαζόμενους του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα από το 2012 και εφ’ εξής, ως συνέπεια της επιβολής των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μνημόνιο).

Πρόσφατα Άρθρα