Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ΓΕΜΗΣΟΕ

ΓΕΜΗΣΟΕ και προστασία από τις απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών

Στο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής ελευθερίας των εργαζομένων, η οποία έχει αποκτήσει συνταγματικό έρεισμα, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει αυξημένη ειδική προστασία απέναντι στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας των συνδικαλιστικών στελεχών, ως ένα μέτρο απέναντι σε εργοδοτικές πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν φόβητρο απέναντι στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων.

Πρόσφατα Άρθρα