Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ευθύνη

Η ευθύνη από διαπραγματεύσεις πριν την υπογραφή σύμβασης εργασίας

Το στάδιο των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του οποίου συγκεκριμενοποιούνται οι επιμέρους όροι της σύμβασης εργασίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μετέπειτα λειτουργία της. Στο προσυμβατικό αυτό στάδιο επιχειρείται η εξισορρόπηση των συμφερόντων των μερών, αφενός του εργοδότη για μια οικονομικά επωφελή συμφωνία, αφετέρου του εργαζομένου για όρους που θα προστατεύουν την υγεία και ασφάλειά του

Η ευθύνη του εργοδότη κατά τις διαπραγματεύσεις πριν τη σύναψη της σύμβασης εργασίας

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισαγωγή Όπως και σε κάθε σύμβαση, έτσι και στη σύμβαση εργασίας, προκειμένου να καταλήξουν τα μέρη στη σύναψή της, οφείλουν να διέλθουν πρώτα από το προσυμβατικό στάδιο. Προβαίνουν σε

Πρόσφατα Άρθρα