Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εταιρειών

Η βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών (Οδηγία 2381/2022)

Η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης ήδη από την ίδρυσή της. Το άρθρο 153 ΣΛΕΕ επιτρέπει στην Ένωση να δρα στον ευρύτερο τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

Πρόσφατα Άρθρα