Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εργαζομένων

Εγκύκλιος για αθέμιτες πρακτικές εργοδοτών κατά τη χρήση της τεχνολογίας & προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

Πολλές φορές, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον εργοδότη συνεπάγεται παραβίαση των προστατευτικών των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων διατάξεων, επί τη βάση της προσβολής του πληροφοριακού τους αυτοπροσδιορισμού.

Το καθεστώς εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ελλάδα και την ΕΕ

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 72555/7-8-2023), η οποία καθορίζει τα ειδικά μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες.

Πρόσφατα Άρθρα