Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εργασία

Πολιτικές για τη βία και την απασχόληση στην εργασία μετά τον Ν. 4808/2021

Η βία και η παρενόχληση στο χώρο της εργασίας δύνανται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πρόσβαση, παραμονή και ανέλιξη των εργαζομένων, συνιστώντας ζημιογόνο της παραγωγικότητάς τους παράγοντα.

Υπερεργασία – υπερωρία – εργασία νυχτερινή – Κυριακή

Η αμοιβή του εργαζομένου στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας τελεί σε συνάφεια με τον συμφωνημένο ή εκ του νόμου καθορισμένο χρόνο εργασίας. Ο εργαζόμενος δηλαδή θέτει στη διάθεση του εργοδότη την εργασιακή του δύναμη, για το διάστημα που το ωράριό του προβλέπει.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης για τα άτομα με αναπηρία (Ν. 5023/2023)

Η δυσμενής μεταχείριση εργαζομένων λόγω ενός ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους, όπως η αναπηρία, αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Στερεοτυπικές αντιλήψεις κατισχύουν, γεγονός που προκαταλαμβάνει τον εργοδότη ως προς την παραγωγικότητά τους, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους λοιπούς εργαζόμενους, κατά παράβαση των επιταγών της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Πρόσφατα Άρθρα