Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ενδεχόμενοι

Εργοδοτικές υποχρεώσεις και ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Τα τελευταία έτη το φάσμα των εργοδοτικών υποχρεώσεων μεταβάλλεται διαρκώς μέσω εργασιακών νομοθετημάτων, τόσο με τη δημιουργία νέων υποχρεώσεων όσο και με την πρόβλεψη αυστηρότερων κυρώσεων και προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Κάθε επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται κανονιστικά, λαμβάνοντας τα αντίστοιχα μέτρα.

Πρόσφατα Άρθρα