Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ειδικότητας

Αλλαγή ειδικότητας εργαζομένου: Έχει ο εργοδότης υποχρέωση γνωστοποίησης στο ΕΡΓΑΝΗ;

Η υποχρέωση του εργοδότη για γνωστοποίηση όλων των στοιχείων της εργασιακής σχέσης κάθε εργαζομένου στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ συνιστά μια σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Πρόσφατα Άρθρα