Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: ατυχήματα

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για εργατικά ατυχήματα

Με την εγκύκλιο 441915/07.09.2023, η Επιθεώρηση Εργασίας παράσχει οδηγίες για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων από τους αρμόδιους επιθεωρητές εργασίας, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους προς όφελος της δράσης πρόληψής τους και την εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πρόσφατα Άρθρα