Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: αμοιβή

Αμοιβή και ασφάλιση με εργόσημο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3863/2010, καθώς και την εγκύκλιο 43/2013 του τέως ΙΚΑ, νυν ΕΦΚΑ, το εργόσημο συνιστά ειδική επιταγή αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τρόπο πληρωμής των περιστασιακά εργαζομένων, ο οποίος αφορά ιδιώτες ή πολύ μικρούς επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούν περιστασιακά εργαζόμενους.

Πρόσφατα Άρθρα