Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Κατηγορία: ΑΡΘΡΑ

Αλλαγή ειδικότητας εργαζομένου: Έχει ο εργοδότης υποχρέωση γνωστοποίησης στο ΕΡΓΑΝΗ;

Η υποχρέωση του εργοδότη για γνωστοποίηση όλων των στοιχείων της εργασιακής σχέσης κάθε εργαζομένου στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ συνιστά μια σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Εργατική νομοθεσία: Ποιες άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Η απόκτηση οικογένειας αποτελεί συχνά ανασταλτικό παράγοντα στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων. Η αδυναμία τους να συγκεράσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή, λόγω της πιεστικής καθημερινότητας, δε τους επιτρέπει να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και στους δύο αυτούς ρόλους.

ΓΕΜΗΣΟΕ και προστασία από τις απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών

Στο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής ελευθερίας των εργαζομένων, η οποία έχει αποκτήσει συνταγματικό έρεισμα, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει αυξημένη ειδική προστασία απέναντι στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας των συνδικαλιστικών στελεχών, ως ένα μέτρο απέναντι σε εργοδοτικές πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν φόβητρο απέναντι στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων.

Δώρο Πάσχα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και εργοδότες

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Πάσχα. Μολονότι παρήχετο αδιάλειπτα σε όλους τους εργαζόμενους, τούτο έπαυσε να ισχύει για τους εργαζόμενους του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα από το 2012 και εφ’ εξής, ως συνέπεια της επιβολής των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μνημόνιο).

Συμψηφισμός αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας κατά την οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αποτελεί δικαίωμα ανήκον και στα δύο μέρη της σύμβασης εργασίας, ρυθμιζόμενο εκτενώς από την εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί

Εγκύκλιος για αθέμιτες πρακτικές εργοδοτών κατά τη χρήση της τεχνολογίας & προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

Πολλές φορές, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον εργοδότη συνεπάγεται παραβίαση των προστατευτικών των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων διατάξεων, επί τη βάση της προσβολής του πληροφοριακού τους αυτοπροσδιορισμού.

Κυρώσεις σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας αναψυχής

Με το άρθρο 61 του ν.4808/2021, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 4 του α.ν. 539/1945, προβλέφθηκε ότι καταληκτική ημερομηνία εξάντλησης της ετήσιας άδειας που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος είναι η 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, ενώ με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς η άδεια έπρεπε να χορηγείται έως το τέλος εκάστου έτους.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για εργατικά ατυχήματα

Με την εγκύκλιο 441915/07.09.2023, η Επιθεώρηση Εργασίας παράσχει οδηγίες για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων από τους αρμόδιους επιθεωρητές εργασίας, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους προς όφελος της δράσης πρόληψής τους και την εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παρακολούθηση εργαζομένων στο χώρο εργασίας

Η διαδεδομένη χρήση των μέσων τεχνολογίας έχει μοιραία παρεισφρήσει και στις εργασιακές σχέσεις. Μια από αυτές αποτελεί και η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησής τους από πλευράς εργοδότη, γεγονός που έχει εγείρει δικαιολογημένες αντιδράσεις, λόγω των ανακυπτόντων ζητημάτων νομιμότητας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Νέες ρυθμίσεις για τους Διευθύνοντες Υπαλλήλους/Στελέχη

Με την υπ’ αριθ. 113169/23 (29-12-2023) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, τροποποιήθηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τεκμαίρεται μαχητά ότι ένας εργαζόμενος ανήκει στην κατηγορία των προσώπων «διεύθυνσης κι εμπιστοσύνης» («διευθύνοντες υπάλληλοι»).

Πρόσφατα Άρθρα