Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

paulkats

Νέες ρυθμίσεις για τους Διευθύνοντες Υπαλλήλους/Στελέχη

Με την υπ’ αριθ. 113169/23 (29-12-2023) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, τροποποιήθηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τεκμαίρεται μαχητά ότι ένας εργαζόμενος ανήκει στην κατηγορία των προσώπων «διεύθυνσης κι εμπιστοσύνης» («διευθύνοντες υπάλληλοι»).

Επίδομα γάμου: Σήμερα ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται;

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα εργαζόμενους και εργοδότες, συνιστά αυτό της υπαγωγής των τελευταίων στις ρυθμίσεις των πρόσφατων Εθνικών Γενικών Συμβάσεων Εργασίας περί της χορήγησης του επιδόματος

Οι εγκύκλιοι 4/2017 και 17/2017 του ΕΦΚΑ για την ασφάλιση μελών ΔΣ εταιριών και συνεταιρισμών καθώς και των προσώπων που υποχρεούνται σε έκδοση Δ.Π.Υ.

Με νομοθετικές πρωτοβουλίες ρυθμίστηκαν ζητήματα ασφάλισης προσώπων που αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις και έχρηζαν ειδικής αντιμετώπισης. Ειδικότερα, πρόκειται για πρόσωπα που αποτελούν μέλη Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα μελών του Δ.Σ, καθώς και πρόσωπα που

Τροποποιήσεις Ωραρίου Εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με τη νέα (28.12.2023) Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ήδη με τον πρόσφατο ν. 5053/2023, στο άρθρο 22, τροποποιήθηκε η διαδικασία καταχώρισης αλλαγής του ωραρίου και των υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι & εργοδότες

Αν και υφίστατο ως έκτακτη ενίσχυση, το Δώρο Χριστουγέννων (όπως το γνωρίζουμε σήμερα) καθιερώνεται με το Ν. 1082/1980. Έκτοτε παρήχετο σε όλους τους εργαζόμενους αδιάλειπτα, μέχρι και την περίοδο των Μνημονίων, οπότε και το 2012 στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής καταργήθηκε ως παροχή για όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα και τους συνταξιούχους.

Πολιτικές για τη βία και την απασχόληση στην εργασία μετά τον Ν. 4808/2021

Η βία και η παρενόχληση στο χώρο της εργασίας δύνανται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πρόσβαση, παραμονή και ανέλιξη των εργαζομένων, συνιστώντας ζημιογόνο της παραγωγικότητάς τους παράγοντα.

Η απασχόληση εργαζομένου σε περισσότερες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Ένας όμιλος επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση και οργάνωση κεφαλαίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υφίστανται μεν περισσότερα αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αλλά να τελούν υπό τον έλεγχο μιας δεσπόζουσας εταιρίας και να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο.

Η παρεμπόδιση εργασίας των μη απεργών ως ποινικό αδίκημα μετά το Ν. 5053/2023

Το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία εντάσσεται στα συναφή με τη συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα που πρέπει να προστατεύει το κράτος και μάλιστα, γνωρίζει συνταγματική κατοχύρωση. Στο άρθρο 23§2 του Συντάγματος προβλέπεται πως «H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων

Εργοδοτικές υποχρεώσεις και ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Τα τελευταία έτη το φάσμα των εργοδοτικών υποχρεώσεων μεταβάλλεται διαρκώς μέσω εργασιακών νομοθετημάτων, τόσο με τη δημιουργία νέων υποχρεώσεων όσο και με την πρόβλεψη αυστηρότερων κυρώσεων και προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Κάθε επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται κανονιστικά, λαμβάνοντας τα αντίστοιχα μέτρα.

Η αδικαιολόγητη αποχή του εργαζομένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά το Ν. 5053/2023

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης εργασίας, κύρια υποχρέωση του εργαζόμενου συνιστά η ίδια η παροχή της εργασίας, η διάθεση της εργασιακής του δύναμης στον εργοδότη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αυτοπρόσωπης και ανελλιπούς παρουσίας του στον χώρο και κατά το χρόνο που ο εργοδότης προσδιορίζει, βάσει του διευθυντικού του δικαιώματος. Η αποχή, επομένως, του εργαζομένου

Πρόσφατα Άρθρα