Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: υπογραφή

Η ευθύνη από διαπραγματεύσεις πριν την υπογραφή σύμβασης εργασίας

Το στάδιο των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του οποίου συγκεκριμενοποιούνται οι επιμέρους όροι της σύμβασης εργασίας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μετέπειτα λειτουργία της. Στο προσυμβατικό αυτό στάδιο επιχειρείται η εξισορρόπηση των συμφερόντων των μερών, αφενός του εργοδότη για μια οικονομικά επωφελή συμφωνία, αφετέρου του εργαζομένου για όρους που θα προστατεύουν την υγεία και ασφάλειά του

Πρόσφατα Άρθρα