Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: συνέπειες

Οι διαφορές «Στελέχους» και «υπαλλήλου» και οι έννομες συνέπειες

Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην παραδοσιακή της μορφή γνωρίζει δύο πρόσωπα, που αποτελούν και τα μέρη της: τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης αφορά στο πρόσωπο που κατευθύνει την εκτέλεση της εργασίας με εντολές, καθορίζοντας τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο της εργασίας, ενώ ο εργαζόμενος σε αυτόν που τελεί σε σχέση εξάρτησης

Πρόσφατα Άρθρα