Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: συνδικαλιστικών

ΓΕΜΗΣΟΕ και προστασία από τις απολύσεις συνδικαλιστικών στελεχών

Στο πλαίσιο προστασίας της συνδικαλιστικής ελευθερίας των εργαζομένων, η οποία έχει αποκτήσει συνταγματικό έρεισμα, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει αυξημένη ειδική προστασία απέναντι στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας των συνδικαλιστικών στελεχών, ως ένα μέτρο απέναντι σε εργοδοτικές πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν φόβητρο απέναντι στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων.

Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση

Η συνδικαλιστική ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 23§1 αξιώνει την αποχή του κράτους από κάθε ενέργεια που δύναται να παρεμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση και παράλληλα, καθιερώνει την υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για τη διασφάλισή της.

Πρόσφατα Άρθρα