Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: προσδιορισμός

Ο προσδιορισμός των προστίμων από το Υπουργείο Εργασίας

Πολύ πρόσφατα, προέβη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην έκδοση της 80016/22 Υπουργικής Απόφασης για την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, βίας και παρενόχλησης στην εργασία, του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής

Πρόσφατα Άρθρα