Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: πολιτών

Η νέα Υπουργική Απόφαση για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού

Όσο πλησιάζουμε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, οι επιχειρηματίες – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού αναζητούν εργαζόμενους, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης. Συχνά, οι εργοδότες προσλαμβάνουν αλλοδαπούς εργαζόμενους, με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Πρόσφατα Άρθρα