Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: περιόδου

Η ρύθμιση της δοκιμαστικής περιόδου μετά τον νέο εργασιακό νόμο

Η προστασία που παρέχει η εργατική νομοθεσία έναντι της απόλυσης στον εργαζόμενο συνιστά μια ιδιαίτερα κρίσιμη πτυχή της λειτουργίας της. Μέσω αυτής, τίθενται περιορισμοί στο δικαίωμα άσκησής της από τον εργοδότη ή αξιώνονται περισσότερες διατυπώσεις, ώστε αυτή να είναι νόμιμη, όπως είναι η προειδοποίηση του εργαζομένου και η καταβολή αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται.

Πρόσφατα Άρθρα