Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: μετατροπής

Παροχή επιδότησης για μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους – ο νέος Νόμος 4997/2022

Η σύμβαση μερικής απασχόλησης απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια όλο και ευρύτερη αποδοχή στον εργασιακό βίο, αφού συνιστά την κύρια εναλλακτική μορφή ρύθμισης της σχέσης εργασίας, η οποία παρέχει ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Πρόσφατα Άρθρα