Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: Κυριακή

Υπερεργασία – υπερωρία – εργασία νυχτερινή – Κυριακή

Η αμοιβή του εργαζομένου στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας τελεί σε συνάφεια με τον συμφωνημένο ή εκ του νόμου καθορισμένο χρόνο εργασίας. Ο εργαζόμενος δηλαδή θέτει στη διάθεση του εργοδότη την εργασιακή του δύναμη, για το διάστημα που το ωράριό του προβλέπει.

Πρόσφατα Άρθρα