Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: κοινωνικής ασφάλισης

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τριετίες

Εγκ. 88073/6.10.12023 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 33 του ν. 5053/2023 (Α' 158) με τίτλο «Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων - Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου».

Πρόσφατα Άρθρα