Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: εταιριών

Οι εγκύκλιοι 4/2017 και 17/2017 του ΕΦΚΑ για την ασφάλιση μελών ΔΣ εταιριών και συνεταιρισμών καθώς και των προσώπων που υποχρεούνται σε έκδοση Δ.Π.Υ.

Με νομοθετικές πρωτοβουλίες ρυθμίστηκαν ζητήματα ασφάλισης προσώπων που αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις και έχρηζαν ειδικής αντιμετώπισης. Ειδικότερα, πρόκειται για πρόσωπα που αποτελούν μέλη Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα μελών του Δ.Σ, καθώς και πρόσωπα που

Πρόσφατα Άρθρα