Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: διευκρινήσεις

Η νέα ρύθμιση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας – Χρήσιμες διαδικαστικές διευκρινίσεις

Η υπέρβαση του συμβατικά καθορισμένου ωραρίου απασχόλησης συνιστά μια κρίσιμη πτυχή του εργατικού δικαίου, ιδωμένη τόσο από τη σκοπιά της υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου, όσο και από αυτή της αμοιβής που επιβάλλεται να λάβει ο εργαζόμενος για την παροχή της εργασίας του κατά το διάστημα αυτό.

Πρόσφατα Άρθρα