Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: χώρος

Η παρακολούθηση εργαζομένων στο χώρο εργασίας

Η διαδεδομένη χρήση των μέσων τεχνολογίας έχει μοιραία παρεισφρήσει και στις εργασιακές σχέσεις. Μια από αυτές αποτελεί και η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησής τους από πλευράς εργοδότη, γεγονός που έχει εγείρει δικαιολογημένες αντιδράσεις, λόγω των ανακυπτόντων ζητημάτων νομιμότητας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα φαινόμενο που απασχολεί πλήθος εννόμων τάξεων, ανεξαρτήτως του νομικού συστήματος που τις διέπει. Επισημαίνεται ότι μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα στην Ελλάδα δεν είχε υιοθετηθεί ειδικό νομοθετικό πλαίσιο περί αναγνωρίσεως της σεξουαλικής παρενόχλησης ως μορφή διακριτικής μεταχείρισης.

Πρόσφατα Άρθρα