Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: απασχόλησης

Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

Σε μια σύμβαση μερικής απασχόλησης, ο εργαζόμενος θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση του εργοδότη για μικρότερο χρόνο από τον συνήθη (ήτοι τις 40 ώρες εβδομαδιαίως), είτε εργαζόμενος λιγότερες ώρες μέσα στην ημέρα, είτε εργαζόμενος λιγότερες ημέρες μέσα στην εβδομάδα, είτε αμφότερα.

Παροχή επιδότησης για μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους – ο νέος Νόμος 4997/2022

Η σύμβαση μερικής απασχόλησης απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια όλο και ευρύτερη αποδοχή στον εργασιακό βίο, αφού συνιστά την κύρια εναλλακτική μορφή ρύθμισης της σχέσης εργασίας, η οποία παρέχει ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Πρόσφατα Άρθρα