Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, 3ος όρ. – χάρτης | eg@grammenoslegal.gr | Τηλ.: 211 71 500 93

Social Media:

Ετικέτα: απασχόληση

Πολιτικές για τη βία και την απασχόληση στην εργασία μετά τον Ν. 4808/2021

Η βία και η παρενόχληση στο χώρο της εργασίας δύνανται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πρόσβαση, παραμονή και ανέλιξη των εργαζομένων, συνιστώντας ζημιογόνο της παραγωγικότητάς τους παράγοντα.

Η απασχόληση εργαζομένου σε περισσότερες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Ένας όμιλος επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση και οργάνωση κεφαλαίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υφίστανται μεν περισσότερα αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αλλά να τελούν υπό τον έλεγχο μιας δεσπόζουσας εταιρίας και να συμμετέχουν σε ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο.

Απασχόληση Δημοσίου Υπαλλήλου στον Ιδιωτικό Τομέα

Ο Γραμμένος Ε. Ευστάθιος είναι Δικηγόρος Αθηνών – Εργατολόγος και επισκέπτης Καθηγητής στο μάθημα «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η παράλληλη απασχόληση ενός μισθωτού του ιδιωτικού τομέα σε περισσότερους εργοδότες. Η σχετική δυνατότητα επεκτείνεται μάλιστα με το νέο

Παράλληλη απασχόληση εργαζομένου σε διαφορετικούς εργοδότες

Σ’ ένα σύγχρονο, περισσότερο επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, παρατηρείται μια μεταβολή από την τυπική μορφή της εξαρτημένης εργασίας σε άλλες, ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Η νέα Υπουργική Απόφαση για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού

Όσο πλησιάζουμε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, οι επιχειρηματίες – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού αναζητούν εργαζόμενους, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης. Συχνά, οι εργοδότες προσλαμβάνουν αλλοδαπούς εργαζόμενους, με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω αναγκών.

Πρόσφατα Άρθρα